Geplaatst op Geef een reactie

Witte kerst

Goedemorgen Bobeldijk

Iedereen heeft het er ieder jaar over. En dat terwijl het maar zelden gebeurt : een witte kerst.

Dit jaar is het eindelijk een keertje raak!

GroetenuitBobeldijk wenst u fijne feestdagen en een geweldig 2010!

Frank Schuitemaker

Geplaatst op Geef een reactie

Schaatsseizoen van start!

Zo’n 38 kinderen uit Bobeldijk en Berkhout zijn vandaag weer begonnen met hun wekelijkse schaatstraining georganiseerd door IJsvereniging Bobeldijk. Vanmorgen in alle vroegte verzamelde de groep zich bij de fabriek om na een kort woordje van de voorzitter -bij gebrek aan natuurijs- te vertrekken naar ijsbaan “De Westfries”.   Als de vorst doorzet zullen de schaatstrainingen op de Slimtocht worden gegeven.

Geplaatst op 4 Reacties

Nieuwsbrief Bobeldijk Veilig

Bobeldijk veilig logo

December 2009

Beste Bobeldijker

Weet u nog?
Van de werkgroep “Bobeldijk Veilig”? De kans is groot dat ook u destijds uw handtekening gezet voor een veiligere, stillere en vooral rustigere Bobeldijk. Ruim 99% van de bewoners gaf hiermee aan (ernstige) overlast te ondervinden van het verkeer op de Bobeldijk. En hoewel dit op verschillende manieren tot uiting komt (veiligheid, lawaai, ergernis etc.) is er maar één werkelijke oorzaak : te veel verkeer wat vaak ook nog te hard rijdt op de Bobeldijk.

Stilte voor de storm?
De werkgroep is de laatste tijd misschien een beetje stil geweest, het contrast met het verkeer op de Bobeldijk zelf is groot. Nog steeds lijkt het alsof hoeveelheden sluip- en schaatsverkeer verder toenemen en daarmee de dagelijkse overlast die we ondervinden.

Inmiddels staat het jaar 2010 staat voor de deur. Een jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar waarin we niet alleen inwoner zijn van Bobeldijk, maar vooral ook kiezer. Een kans om te belonen, het vertrouwen op te zeggen, of om nieuwe partijen een kans te geven.

2010 zal ook het jaar zijn waarin de tot nu toe geduldige opstelling van de werkgroep richting gemeente, hoogheemraadschap (HHNK) en politie zal veranderen, tenzij er concrete en afdoende oplossingen worden geboden voor dit probleem. Want dat er een probleem is daar is iedereen het inmiddels wel over eens.

Overleg
In de afgelopen maand hebben er 2 gesprekken plaatsgevonden tussen de werkgroep, enkele bewoners, de gemeente Koggenland, het hoogheemraadschap en de politie om :
1. Het probleem te erkennen
2. Mogelijke oplossingen te inventariseren

Voor wat betreft het eerste zijn we eruit : er is een verkeersprobleem. Tellingen gehouden door 3VO, het Hoogheemraadschap en door Bobeldijkers zelf tonen stuk voor stuk aan dat er dagelijks een onevenredig grote hoeveelheid (sluip) verkeer door ons dorp raast.

Voor wat betreft het tweede ligt het iets complexer. Vrijwel iedere mogelijke oplossing stuit op allerlei problemen. Of het zijn kosten, of het effect is moeilijk te voorspellen, of er is geen capaciteit. Ook wettelijk lijken er diverse tegenstellingen die het zeer complex maken. Kortom er  zijn telkens redenen waarom een oplossing niet geschikt lijkt, of een bepaald (deel)probleem niet oplost.

Bovendien blijft het lastig om de “probleemeigenaar” te benoemen. Is dat nu de gemeente? Het HHNK? En wat is nu precies rol en bevoegdheid van politie in deze?

En nu?
Na het laatste overleg heeft gemeente aangegeven in december samen met HHNK diverse mogelijke oplossingen te onderzoeken op haalbaarheid. Op 11 januari 2010 zullen de resultaten in een overleg worden teruggemeld.
De werkgroep heeft inmiddels intern overleg gevoerd. Afhankelijk van de terugmelding zal de werkgroep enkele alternatieven aandragen. Uitgangspunt hierbij is dat we niet kunnen wachten tot dat de Bobeldijk aan de beurt is voor grootonderhoud (gepland in 2011) of de komst van de West-Frisia weg (als je daar op moet wachten).

Mochten we op 11 januari niet langer het vertrouwen hebben in een afdoende oplossing op basis van onze uitgangspunten, dan ontstaat een nieuwe situatie waarin we uw steun goed kunnen gebruiken! Mogelijk zullen we het komende jaar een beroep doen op uw medewerking, uw creativiteit, uw energie om ons in welke vorm dan ook te steunen om onze woorden kracht bij te zetten.

We hopen u met dit bericht weer te hebben bijgepraat over de stand van zaken.

Op www.groetenuitbobeldijk.nl zullen we u m.i.v heden regelmatig informeren over de verdere ontwikkelingen.

Werkgroep “Bobeldijk Veilig”

Geplaatst op Geef een reactie

Noren te koop

  • Raps maat 40           € 45,-
  • Zandstra maat 42   € 40,-
  • Viking maat 42        € 35,-
  • Viking maat 35        € 30,-

Fam. Staal        Bobeldijk 105