Posted on Geef een reactie

Videoverslag van de Kermis van ± 1994

261471_205936346119328_6760547_n

Tijdens het feestweekend was in het gedeelte waar de beamershow te zien was ook de dvd (van Loos) met o.a. de Kermis in Bobeldijk van ± 1994 te zien.

Ton Koortens vond toen dat er stukken met sneeuw te zien waren (zoals je dat soms had met VHS bandopnamen), en heeft toegezegd om de film voor www.groetenuitbobeldijk.nl klaar te maken en de sneeuw uit de film te verwijderen.

Zie hieronder het resultaat, met de hartelijke groeten van Marianne en Ton Koortens

Posted on Geef een reactie

Toneeluitvoering Kunst naar Kracht

KnK Bejaardentehuis de Toekomst
Op 21 en 22 februari a.s. speelt Bobeldijker toneelvereniging “Kunst naar Kracht” het stuk “Bejaardentehuis De Toekomst”

Inclusief diner in de geheel gerenoveerde Ridder een -naar eigen zeggen- heerlijk staaltje amateurtoneel!
zie programma: www.kunstnaarkrachtbobeldijk.nl

Posted on Geef een reactie

Grote Boekenmarkt t.b.v. Stichting De Berkhouter Kerk

Het is al weer ruim een jaar geleden dat het kerkgebouw feestelijk werd heropend na een ingrijpende restauratie. Door toepassing van acoustisch materiaal is het geluid beheersbaar geworden. Toch blijven er nog zaken openstaan om de exploitatiemogelijkheden te verbeteren bijv. licht en een geluidsinstallatie, een hek aan de kant van de Kerkebuurt en natuurlijk het onderhoud. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een boekenmarkt op 20 en 21 september van 11.00 tot 16.00 u. Op de boeken markt richten we ook weer tafels in met leg puzzels , CD’s, Elpees voor de verzamelaars enz. Ook deze keer staat de koffie/thee voor u klaar.