Geplaatst op Geef een reactie

Géén mallemolens in Koggenland

geen mallemolensDe voortekenen waren gunstig, maar u weet, eerst zien, dan geloven. Vanmiddag kregen wij zekerheid: er komt bij ons geen nieuw windmolenpark. Het voorstel om de minimale afstand te vergroten naar 600 meter is door Provinciale Staten aangenomen. Als gevolg daarvan komt Koggenland niet meer voor op de kaart met mogelijke gebieden voor plaatsing. Onze eensgezindheid heeft grote invloed gehad op dit besluit en wij bedanken ieder die hieraan heeft bijgedragen. Ook dank aan onze volksvertegenwoordigers, die de boodschap goed hebben begrepen.

Inwoners van andere lintdorpen in Westfriesland waren vandaag ook in groten getale aanwezig in Haarlem. Zij hebben nog geen zekerheid, maar kunnen wel hoop putten uit de aangescherpte afstandseisen en geluidseisen. Er zijn alternatieven. Een goede zaak is dat industriële gebieden die eerder waren uitgesloten nu worden heroverwogen.

Vriendelijke groet,

Actiegroep MALLEMOLENS

Gonnie Leistra
Ineke van Veen
Martijn Raimond
Hans Schilder
Gerard van Lint
Hans Coebergh
Jan Steenhart
René Hellingman
Bertus Pater

Geplaatst op Geef een reactie

Uur van de waarheid

logo mallemolenBeste mensen,

Op 2 maart is de laatste vergadering van Provinciale Staten vóór de verkiezingen. Zoals afgesproken in de commissievergadering van 12 februari ligt er nu een concreet voorstel om het windmolenplan aan te passen. Belangrijkste punt is om de minimum afstand tot woningen te stellen op 600 meter. De consequentie wordt ook genoemd: er kunnen dan geen windmolens komen in de strook Bobeldijk-Spierdijk-De Goorn-Berkhout en Koggenland wordt afgevoerd van de bijbehorende kaart. Hiermee zou een fout worden rechtgezet: zoals door ons betoogd op 12 februari is ons gebied op onjuiste gronden in de plannen terecht gekomen.
Dit voorstel moet nog wel worden aangenomen! Kom daarom op maandag 2 maart opnieuw naar het provinciehuis in Haarlem, Dreef 3. Aanvang van de vergadering is 13.00 uur en de verwachting is dat het agendapunt Wind op Land vrij snel aan de orde komt. Parkeren kan onder het gebouw.
Het belooft een volle bak te worden in Haarlem. Onze buren in de dorpen van de gemeente Medemblik zijn ruw wakker geschud en reageren terecht woedend dat zulke ingrijpende plannen niet behoorlijk worden gecommuniceerd. Ook zij strijden voor hun mooie leefomgeving en voor het landelijke Noord-Holland. Van het grootste belang blijft daarom dat locaties die veel geschikter zijn dan de onze – en die zijn er voldoende – alsnog op de kaart worden gezet.
De raamposteractie is een ongekend succes. Overduidelijk is dat het draagvlak voor megawindturbines volledig ontbreekt. Dat was al mooi in beeld gebracht door RTVNH: http://www.rtvnh.nl/nieuws/159030/massaal-raamposter-protest-tegen-windmolens
Nog wat uitgebreider door 1 van onze inwoners: http://www.youtube.com/watch?v=LiqZn274J9M&authuser=0
Onze voorbereidingen voor 12 februari zijn ook uitgezonden: http://www.rtvnh.nl/nieuws/159863/mallemolens-draaien-door-quotwindmolens-neequot
Tot ziens in Haarlem!
Actiegroep MALLEMOLENS
Gonnie Leistra
Ineke van Veen
Martijn Raimond
Hans Schilder
Gerard van Lint
Hans Coebergh
Jan Steenhart
René Hellingman
Bertus Pater
Geplaatst op 2 Reacties

Goed nieuws uit Haarlem

logo mallemolenBeste mensen,

De commissievergadering van gisteravond kon niet beter verlopen. Toen de rook van insprekers en discussie was opgetrokken werden de standpunten uitgesproken. Welnu, de ene na de andere partij verklaarde de afstand tot woningen te willen vergroten tot 600 meter. Bij die grens valt heel Koggenland af. De Gedeputeerden verwerken dat in een voorstel waarover in de Statenvergadering van 2 maart een besluit wordt genomen. Dat is ook de laatste vergadering voor de verkiezingen, dus er moét een besluit worden genomen.

Wij hebben in het algemeen gepleit vóór plaatsing van molens bij industrie en snelwegen en tégen plaatsing in álle landelijke woongebieden in Noord-Holland. Daarvoor is nu ook iets meer hoop: de provincie gaat de eisen voor geluid in rustige gebieden aanscherpen.

De gekozen leden van Provinciale Staten zijn net op tijd door Berkhout, Bobeldijk en Spierdijk wakker geschud. Zij hebben vervolgens heel goed werk gedaan in de lastige discussie met Gedeputeerde Staten en daar mogen wij ze zeker voor bedanken.

Maar u kent het spreekwoord: je mag de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. (En hoe toevallig: gisteren stond ook de jacht in stiltegebieden op de agenda.)
Dus we gaan wél met z’n allen op 2 maart naar Haarlem en we laten onze posters hangen. Dat laatste wordt nu op film vastgelegd, als blijk van wat je met saamhorigheid en vastberadenheid kunt bereiken.

Vriendelijke groet,

actiegroep MALLEMOLENS
Gonnie Leistra
Ineke van Veen
Martijn Raimond
Hans Schilder
Gerard van Lint
Hans Coebergh
Jan Steenhart
René Hellingman
Bertus Pater

Geplaatst op Geef een reactie

Hoop aan de horizon !?

Het laatste nieuws uit Haarlem geeft ons hoop dat de windmolens niet in onze weilanden komen. Mede dank zij uw massale protestuitingen staan de Gedeputeerden onder grote druk.
Het gaat daarbij o.a. om plaatsing van windmolens in stille gebieden, zoals het onze.
Zojuist is een voorstel bekend gemaakt, waarin een aantal mogelijkheden wordt genoemd:
1. Als het achtergrondgeluid laag is kúnnen er regels gesteld worden dat er alleen windmolens mogen komen die veel minder geluid produceren. Dat kan ons helpen, maar geeft nog geen zekerheid.
2. De minimum afstand tot woningen wordt vergroot tot 600 meter. Als dit voorstel wordt aangenomen kunnen wij opgelucht ademhalen: het gebied Koggenland staat dan niet meer op de kaart voor plaatsing van windmolens.
Helaas kan het ook nog zijn dat teruggevallen wordt op een oud voorstel, waarbij er een minimum afstand geldt van 500 meter.
Morgen, 12 februari, worden deze zaken besproken, Provinciehuis Haarlem, aanvang 18.30.
Onze oproep om aanwezig te zijn blijft van groot belang om mogelijkheid 2 kracht bij te zetten.
Verder kunnen wij melden dat RTVNH / AT5 morgen 12 feb om 14.00 weer komen filmen, bij Bobeldijk 102a. Zij zijn ’s avonds ook in Haarlem. Het is een programma voor jongeren over windmolens. Als u even tijd heeft: kom.
Vriendelijke groet,
Bertus Pater, namens MALLEMOLENS
logo mallemolen
Geplaatst op Geef een reactie

Wijziging datum Haarlem !!!!

Zojuist werden wij gebeld door het provinciehuis dat de vergadering over wind op land is verzet naar donderdag 12 februari 2015, aanvang 18.30.
De vergadering is uitsluitend aan dit onderwerp gewijd, dus kom op tijd!
Nogmaals het adres: Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem – parkeergarage onder het gebouw.

Wij hebben op heel veel plaatsen flyers in de bus gestopt met de datum 9 februari. Help alstublieft mee om iedereen in uw omgeving op de hoogte te brengen van de wijziging, zodat niemand een vergeefse reis maakt.

Verder kunnen wij u melden dat RTVNH vanochtend spontaan langs kwam om televisieopnames te maken over onze raamposteractie. Als het volgens plan gaat is dat te zien vandaag om 17.00 uur en daarna elk uur.

Vriendelijke groet
Bertus Pater, namens MALLEMOLENS