Geplaatst op Geef een reactie

Rustig rijden a.u.b. 1

CIMG415580 of 30? Hoewel dit bord wat ongelukkig achter de nieuwe straatverlichting terecht is gekomen, zal de oplettende automobilist begrijpen welke adviessnelheid wordt bedoeld. Dank u wel.

Geplaatst op Geef een reactie

Nieuwsbrief werkgroep Bobeldijk Veilig

CIMG4152mei 2018

Beste Bobeldijkers,

Een kleine update over de stand van zaken betreffende de snelheidsbeperkende maatregelen op de Bobeldijk. Zoals jullie misschien weten is er een werkgroep die zich bezighoudt met de weg. Eerst is fase 1 (Bobeldijk 4 tot de 30 km zone bij de overweg) van start gegaan, maar de werkzaamheden en aanpassingen zijn nog niet naar wens uitgevoerd. Hierover is na druk overleg met HHNK, gemeente, politie en onze werkgroep besloten dat fase 1 nog voor de bouwvak wordt aangepast. Wij hopen daarmee dat de snelheid waarmee het verkeer over de Bobeldijk rijdt daadwerkelijk verminderd zal gaan worden.

Gemeente en HHNK hebben aangegeven dat er pas met fase 2 (alles binnen de 30 km zone) kan worden begonnen nadat de werkzaamheden aan de wegen rond Bobeldijk (o.a. de Sevendeelweg) zijn afgerond. Dit zal zijn in het voorjaar van 2019. De werkgroep is over de definitieve aanpassing in 2019 van fase 2 nog in overleg met HHNK, gemeente en politie.

Doordat pas over een jaar met fase 2 kan worden begonnen, heeft de werkgroep gevraagd om het realiseren van tijdelijke snelheid remmende maatregelen en om het opknappen van het kruispunt bij de Slagterslaan. Deze maatregelen zullen op korte termijn worden uitgevoerd.

Eind van 2018 zal er een informatieavond worden gegeven in Café de Ridder te Berkhout om de definitieve plannen van fase 2 te presenteren.

Tot zover onze berichtgeving.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leden van de werkgroep op Bobeldijk nr:

42 Rob

62 Marco

4 Bianca

71 Tessa

64 Diana

86 Jurriaan en Anet

Vriendelijke groet van werkgroep Bobeldijk Veilig.

 

Geplaatst op 2 Reacties

Onderhoud Bobeldijk: wat nu?

cropped-NHollandBlaeuDeelBobeldijck.jpgIn het oostelijk deel van de Bobeldijk is bezorgd gereageerd op de onderhoudsplannen van het Hoogheemraadschap.  Wat is de   bedoeling: de hele Bobeldijk een racebaan voor het sluipverkeer? En dat terwijl de plannen voor een veiliger Bobeldijk al jaren in de ijskast staan. Wij zijn benieuwd wat u er van vindt. Wethouder Koos Knijn  denkt er het zijne van (memo aan de gemeenteraad):

“Wellicht is het u niet ontgaan, begin augustus stond er een artikel in het NHD in verband met geplande onderhoudswerkzaamheden op de Bobeldijk. De vooraankondiging was met bebording ook aangegeven op de Bobeldijk zelf. De werkzaamheden zouden op heel korte termijn uitgevoerd worden. Verbazing alom, met name bij de bewoners, maar ook hier intern. De bewoners en ook wij waren hier op geen enkele manier in gekend.

Het bleek te gaan om een proactieve aannemer in combinatie met een gebrekkige communicatie vanuit de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Richting de bewoners is dit door het HHNK ook kenbaar gemaakt en zijn hier excuses voor aangeboden. Er is immers al een hele historie rondom de Bobeldijk.

Drie jaar geleden is er een inrichtingsvoorstel gepresenteerd en deze is uiteindelijk vanuit het HHNK afgeblazen gezien er geen overeenstemming is bereikt om de Bobeldijk over te dragen aan de gemeente. Op korte termijn wordt er ook nog geen overdracht van wegen verwacht. Inmiddels pakt het HHNK zijn verantwoordelijkheid als wegbeheerder van de Bobeldijk en zijn ze voornemens begin 2017 groot onderhoud uit te voeren aan de Bobeldijk.

Eerst staat de Slagterslaan en het oostelijke deel (vanaf Slagterslaan richting Hoorn) van de Bobeldijk op de planning, daarna volgt het westelijke deel. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Hierbij is een delegatie van bewoners betrokken en zijn er al meerdere gesprekken geweest tussen hen en het HHNK. Ook de politie en wij als gemeente zijn betrokken bij het voorstel. Zodra de plannen concreet zijn en er ook draagvlak is vanuit de klankbordgroep organiseert HHNK een informatiebijeenkomst in de Ridder Sint Joris in Berkhout om de voorstellen te presenteren aan de bewoners.”

 

Geplaatst op 2 Reacties

Buurtpreventie

Beste Bobeldijkers, ik werd gisteren gebeld door Tosca van Tilburg, ze (d.w.z. de Bobeldijkers van over het spoor tot aan de A7) zijn daar bezig een buurtpreventie(middels een app(licatie)) op te zetten, ze heeft dit samen met Mw. Veenstra opgestart in welk stadium ’t zich bevind is me niet geheel duidelijk…
Het bleek dat er ook van de Westkant van de spoorlijn animo is, dus hierbij de vraag “IS DAT ZO”, en zo ja dan is ’t misschien handig om dit aan te geven middels een reactie op dit bericht.., en als er genoeg belangstelling is kunnen we via een brief aan de alle bewoners dit ook nog meer uitgebreid peilen, dit hebben ze aan de Oostkant van de spoorlijn ook gedaan..

gr. Dick Snoek namens Groeten uit Bobeldijk
dd.23-06-2016.

Geplaatst op 1 Reactie

Hoogheemraadschap kapt 19 wilgen in Bobeldijk

Een berichtje op de website van gemeente Koggenland :

“In de periode van 19 augustus tot 31 december 2013 voert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier groenonderhoud uit. Aannemer TeReeve b.v. zal deze werkzaamheden uitvoeren.

De bomen die gekapt gaan worden staan in de volgende straten, met daarbij aangegeven de herplant:

Bobeldijk, Bobeldijk, 17 wilgen. Herplant in overleg met gemeente.”

IMG00284-20131013-1820Jammer natuurlijk, maar wel begrijpelijk. Er waaien (vandaag bijvoorbeeld, zie foto, de brandweer moest ingrijpen) veel takken uit die een gevaar vormen voor de “onderdoorgangers”. En dat zijn er nogal wat zoals iedereen zo langzamerhand wel weet en ervaart. Misschien leuk als iemand nog wat foto’s maakt? Het zal zomaar weer 20 jaar kunnen duren voordat het straatbeeld er weer zo uitziet. Tenminste, als er weer nieuwe bomen voor in de plaats komen (op dezelfde plek). Want dat hoeft helemaal niet zo te zijn als je het laatste zinnetje van het bericht goed leest : “herplant i.o.m. gemeente” Groeten vraagt zich af wat zou dat allemaal kunnen betekenen?