Open uitnodiging aan lokale politiek van Koggenland

Geacht kandidaat raadslid, kandidaat wethouder,

Al jarenlang zorgt de enorme verkeersdruk op de Bobeldijk voor enorm veel overlast voor vrijwel iedere bewoner van dit prachtige dorp. Met name het sluipverkeer, de vele voertuigen en hoge snelheden zorgen vooral in de ochtend- en avondspits voor (levens) gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld voor onze schoolgaande jeugd (óók die uit Spierdijk en uit de Zuidermeer).

Het probleem is inmiddels meerdere keren objectief aangetoond in verschillende onderzoeken; hierover bestaat dan ook geen enkele twijfel.

Maar alle handtekeningenacties en gesprekken met de verschillende betrokkenen ten spijt, vooralsnog is er géén zicht op en géén zekerheid over een acceptabele oplossing binnen redelijke termijn. Het geduld van de werkgroep raakt op.

Wij nodigen U daarom nu uit, geacht kandidaat raadslid, kandidaat wethouder :

Wat gaat U er de komende tijd aan doen om dit al jarenlang slepende probleem van de Bobeldijk op te lossen?

Wat vindt U wat er zou moeten gebeuren? Waar maakt u zich hard voor? Zet U uw de tanden erin? Laat u het links (of rechts..) liggen? Laat het ons weten,

Bobeldijk is benieuwd !

U kunt hieronder uw reactie plaatsen, een mailtje sturen naar groetenuitbobeldijk@gmail.com kan ook.
Alleen berichten voorzien van afzender zullen worden geplaatst.

We wensen U succesvolle verkiezingen toe.

Werkgroep ” Veilige Bobeldijk”

Dit vind je misschien ook leuk...

12 reacties

 1. Jim Mollet OK(é) Partij schreef:

  Geacht comité,

  Met verbazing hebben wij kennis genomen van het feit dat de problemen in Bobeldijk nog blijken te bestaan.

  Ons inziens zijn plateau’s etc niet het gewenste middel om verkeer terug te dringen, dat helpt mischien een paar weken en daarna raast het verkeer weer verder.

  Daarbij gezien de bodemgesteldheid bij u is het vragen om bouwkundige problemen.

  Zoals wij hebben begrepen is het met name Hoorn dat dwarsligt om effectieve maatregelen te nemen.

  Echter als Raad van Koggenland hebben wij geen verplichtingen aan Hoorn maar naar onze burgers, U dus, in Bobeldijk.

  Dat impliceert dat we effectieve maatregelen MOETEN nemen , we kunnen ons voorstellen dat we tijdstippen instellen, de spitsuren, dat de Bobeldijk verboden wordt voor ander dan bestemmingsverkeer. 7/ 10 en 15 / 18 uur of zo

  In Wormerland heeft dat omdat het wordt gehandhaafd door camera’s (essentieel die handhaving) tot veel succes geleid, de verkeersintensiteit tijdends de spits, de tijd dat onze kinderen naar school fietsen, is met 80% teruggelopen.

  Dat moet dan geschieden met ontheffingen op kenteken, voor de auto’s van de bewoners.

  Waarom zou dat in Bobeldijk niet kunnen, Onno van Veldhuizen moet snappen dat onze burgers voorgaan.

  Het lijkt dus relatief makkelijk op te lossen , maar als dit het geval is waarom is dat volgens u nog niet is gebeurt, of zien we iets over het hoofd?

  We zijn benieuwd naar uw reactie

  Ik zendt deze mail ook naar de andere kandidaten met het verzoek aan hen ook mee te denken.

  Vriendelijke groet

  Namens Onafhankelijk Koggenland (OKé)

  Jim Mollet

 2. Ronald Olij schreef:

  Geachte bewoners van Bobeldijk,

  Tijdens onze campagneactiviteiten werd ik aangesproken door een enthousiaste Bobeldijker die mij de problematiek rond de Bobeldijk heeft verteld.
  Mij werd gevraagd uw website te bezoeken en er een reactie op te plaatsen. Bij deze… (overigens erg praktisch om dit via een forum op de website te doen).

  Als nummer 4 op de lijst VVD word ik waarschijnlijk tot (nieuw) gemeenteraadslid gekozen.

  Ik zal deze problematiek binnen onze fractie bespreken en ervoor zorg dragen dat de verkeersoverlast op de Bobeldijk (opnieuw) op de politieke agenda van Koggenland wordt geplaatst.
  VVD Koggenland zal erop toezien dat er zorgvuldige besluitvorming omtrent dit probleem zal gaan plaatsvinden.

  U bent overigens hierbij uitgenodigd om tijdens één van onze fractiebijeenkomsten hierover – met ons – van gedachte te wisselen of uw zienswijze in te brengen.
  Een fractiebijeenkomst vindt plaats op de donderdagavond vóór de raadsvergadering.

  Voor aanvullende info, vragen en/of opmerkingen kunt u mij bereiken op: r.olij@koggenland.nl

  Met vriendelijke groet,

  Ronald Olij

 3. Jan Wijnker schreef:

  Beste Bobeldijkers,

  de afgelopen periode hebben wij met elkaar diverse gesprekken gevoerd.Hieruit is gebleken dat het NIET eenvoudig is om dit probleem op te lossen.Wel heb ik u toegezegd om de politiek dit voor te leggen.De circel zal doorbroken moeten worden om tot een oplossing te komen.Op mij (ons )kunt u rekenen.

  Namens de fractie van de VVD

  m.vr.gr Jan Wijnker.

 4. Jim Mollet schreef:

  Opmerkelijk dat de ex-wethouder Wijnker toezegt dit aan de politiek voor te leggen. Nog los vd vraag in wat voor capaciteit hij dat kan doen, doet zich meteen de vraag voor : Waarom nu pas?

  Wordt nu in de verkiezingsstrijd pas erkend dat het belang van de burgers belangrijk is?

  Het probleem lijkt ons , Onafhankelijk Koggenland, zeer duidelijk, nog langer praten is zinloos en leidt slechts tot vertraging.

  Wij geven u wel een directe oplossing waar wij ons hard voor gaan maken.

  De ex-wethouder zegt dat NIET eenvoudig is op te lossen, wij denken als je de belangen die je als raadslid dient te dienen, namelijk alleen het belang van de Bobeldijkers, in het oog houdt er wel degelijk een oplossing is. Wil je ook belangen van anderen zoals Hoorn dienen creëer je ZELF die problemen, maar zaosl gezegd welke belangen laat je prevaleren?

 5. Jos van Tilburg schreef:

  Beste Bobeldijkers,
  inzake Distriport (Jaagweg-bedrijventerrein) heeft de heer Jan Wijnker(wethouder VVD) zich de titel Serie-leugenaar verworven.
  Dit is helaas geen mening ,maar een vaststaand feit. Informatie hierover kunt u vinden op http://www.berkhoutisboos.nl
  Omdat “een veilige Bobeldijk” in het belang is van alle Bobeldijkers(los van politieke voorkeur) en haar bezoekers
  wil ik het hierbij even laten.

  Met vriendelijke groet,
  Jos van Tilburg,
  “Uit…en thuis” Bobeldijk 34

 6. J.A. Broers schreef:

  Geachte bewoners van Bobeldijk,

  Ik kom zeker 2 keer per week in jullie prachtige dorp. Net als een aantal anderen dorpen in Koggenland beheersen wij de snelheid van de automobilisten niet. Kunnen wij er als Raad iets aan doen? De vraag zou moeten zijn, willen wij als Gemeenteraad er iets AAN doen. Het antwoord van de PvdA is, volmondig JA.

  Ik ben 2 jaar terug (op verzoek van enkele bewoners van Uw Dorp) met een deskundige van de verkeerspolitie op bezoek geweest in Uw dorp. Ik heb het sindsdien een aantal malen binnen en buiten de Gemeenteraad om, om aandacht gevraagd voor de volgende probleem dorpen (lees: dorpskernen) Berkhout, Bobeldijk, Grosthuizen, Scharwoude en Avenhorn. Het ging ons als PvdA om de snelheid en veiligheid. Maar elke keer als we het aankaarten, stonden we hier alleen in en zijn we elke keer werd ik met mijn staart tussen mijn benen weggestuurd.

  Volgens mij is er iets aan te doen. Maar dat kan alleen als er voldoende draagkracht is en niet te vergeten voldoende input van Uw kant. Want als PvdA alleen, redden we het niet.

  Wij (Ik) willen ons met alle energie inzetten voor een veiliger Koggenland.

  Met vriendelijke groet,

  Raadslid PvdA
  J.A.Broers
  Scharwoude 34a
  1634EB Scharwoude
  ( 0654912760
  * j.broers@koggenland.nl

 7. John Elzinga - Bobeldijk 47 schreef:

  In het kader van een veiliger Bobeldijk is het misschien handig om te weten dat er voor Bobeldijk 55 een ontheffing bestemmingsplan is aangevraagd voor een kinderdagverblijf. Het lijkt mij voor de hand liggend dat dit een flinke aantrekkingskracht zal hebben qua autoverkeer (waarschijnlijk uit Hoorn?). Wellicht een goed idee om hier zeer kritisch naar te kijken…..

 8. Jan Vriend (CDA) schreef:

  Geachte mensen van de Bobeldijk

  Het is goed om ook nu uw situatie onder de aandacht te brengen van de gemeente.
  Na de verkiezingen zullen we als partij en raad voor de komende jaren weer beleid formuleren . Uw situatie zetten we op de agenda en we blijven contact houden over : ‘hoe nu verder met het verkeer op de Bobeldijk’.

  Persoonlijk heb ik al eens voorgesteld om Bobeldijk bij het viaduct A7 af te sluiten en alleen bestemmingsverkeer toegang te geven.

  We komen erop terug. U hoort van ons.

  Met vriendelijke groet

  Jan Vriend wethouder en lijsttrekker CDA.

 9. Jim Mollet schreef:

  Al—–jarenlang——– zorgt de enorme verkeersdruk op de Bobeldijk voor enorm veel overlast voor vrijwel iedere bewoner van dit prachtige dorp, (Uw uitnodiging) wat geeft al die aandacht die de bestaande partijen nu toezeggen? Blijkbaar is de oplossing die wij (in onze eerste reactie) aandragen zo gek nog niet want de ex-wethouder Vriend heeft het (voor het eerst nu) over dezelfde oplossing, als wij als OK(é) partij die oplossing binnen één uur nadat we van de problemen op de hoogte waren gebracht naar voren brengen , hoeveel vertrouwen kunt u als Bobeldijkers dan hebben in de bestaande partijen die u ——jarenlang—— aan het lijntje hebben gehouden? Dat is de vraag die u zich morgen misschien moet stellen……………

 10. M.C.A van Diepen schreef:

  Beste werkgroep “Veilig Bobeldijk”,

  Ik kan mij voorstellen dat de verkeersdruk op de Bobeldijk voor veel overlast voor de aanwonenden zorgt. U zegt zelf ook dat dat inmiddels al meerdere keren objectief is aangetoond.

  Zoals u al hebt ervaren is de oplossing voor een verkeersprobleem nooit simpel. Het is uiteraard onmogelijk om u op korte termijn een voorstel hiervoor aan de hand te doen. Wij zijn als CDA-fractie altijd bereid om samen met u naar mogelijke oplossingen te zoeken. Wij nodigen u graag uit om na de verkiezingen met ons om tafel te gaan, om te zien of we gezamelijk tot een goed voorstel voor de herinrichting van de Bobeldijk kunnen komen.

  Met vriendelijke groet,

  Ria Sjerps
  fractievoorzitter CDA Koggenland

 11. G.B.M. van Beusekom schreef:

  Beste werkgroepleden,

  Mijn fractiegenoot Jacques Broers heeft inmiddels op uw website gereageerd, ik heb daar uiteraard weinig aan toe te voegen, behalve dan dat wij ons ook in de nieuwe raadsperiode weer zullen inzetten voor deze kwestie.
  Wellicht is het een gedachte om binnenkort tijdens één van onze fractieoverleggen met een aantal van u even de klok gelijk te zetten. We vergaderen de komende maanden op 7 april en 3 mei, om 20.00 uur in het gemeentehuis in De Goorn. Een afspraak tussendoor kan natuurlijk ook.

  En voor morgen: zeg Ja tegen de PvdA

  Met vriendelijke groet,
  Gerard van Beusekom
  06 – 21702423
  g.beusekom@kpnplanet.nl

 12. André Blank (GBK) schreef:

  Geachte heer, mevrouw,

  Uw oproep zoals hieronder vermeld neem ik mij als pas gekozen raadslid graag ter harte. In overleg met onze fractieleider René Klok schrijf ik deze mail met het verzoek om mij te bellen voor een afspraak.
  Ik zou graag met u en uw belangengroep persoonlijk in contact willen komen
  Mijn ervaring is dat zo’n gesprek een goede basis kan zijn voor eventuele verdere stappen.

  Wilt u mij bellen?
  Ik hoor graag van u!

  Met vriendelijke groet,

  André Blank
  Overdorpstraat 96
  1648KK De Goorn nh
  tel. 0229-542221
  mobiel 06-15051276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.