Nieuwsbrief Bobeldijk Veilig

Bobeldijk veilig logo

December 2009

Beste Bobeldijker

Weet u nog?
Van de werkgroep “Bobeldijk Veilig”? De kans is groot dat ook u destijds uw handtekening gezet voor een veiligere, stillere en vooral rustigere Bobeldijk. Ruim 99% van de bewoners gaf hiermee aan (ernstige) overlast te ondervinden van het verkeer op de Bobeldijk. En hoewel dit op verschillende manieren tot uiting komt (veiligheid, lawaai, ergernis etc.) is er maar één werkelijke oorzaak : te veel verkeer wat vaak ook nog te hard rijdt op de Bobeldijk.

Stilte voor de storm?
De werkgroep is de laatste tijd misschien een beetje stil geweest, het contrast met het verkeer op de Bobeldijk zelf is groot. Nog steeds lijkt het alsof hoeveelheden sluip- en schaatsverkeer verder toenemen en daarmee de dagelijkse overlast die we ondervinden.

Inmiddels staat het jaar 2010 staat voor de deur. Een jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar waarin we niet alleen inwoner zijn van Bobeldijk, maar vooral ook kiezer. Een kans om te belonen, het vertrouwen op te zeggen, of om nieuwe partijen een kans te geven.

2010 zal ook het jaar zijn waarin de tot nu toe geduldige opstelling van de werkgroep richting gemeente, hoogheemraadschap (HHNK) en politie zal veranderen, tenzij er concrete en afdoende oplossingen worden geboden voor dit probleem. Want dat er een probleem is daar is iedereen het inmiddels wel over eens.

Overleg
In de afgelopen maand hebben er 2 gesprekken plaatsgevonden tussen de werkgroep, enkele bewoners, de gemeente Koggenland, het hoogheemraadschap en de politie om :
1. Het probleem te erkennen
2. Mogelijke oplossingen te inventariseren

Voor wat betreft het eerste zijn we eruit : er is een verkeersprobleem. Tellingen gehouden door 3VO, het Hoogheemraadschap en door Bobeldijkers zelf tonen stuk voor stuk aan dat er dagelijks een onevenredig grote hoeveelheid (sluip) verkeer door ons dorp raast.

Voor wat betreft het tweede ligt het iets complexer. Vrijwel iedere mogelijke oplossing stuit op allerlei problemen. Of het zijn kosten, of het effect is moeilijk te voorspellen, of er is geen capaciteit. Ook wettelijk lijken er diverse tegenstellingen die het zeer complex maken. Kortom er  zijn telkens redenen waarom een oplossing niet geschikt lijkt, of een bepaald (deel)probleem niet oplost.

Bovendien blijft het lastig om de “probleemeigenaar” te benoemen. Is dat nu de gemeente? Het HHNK? En wat is nu precies rol en bevoegdheid van politie in deze?

En nu?
Na het laatste overleg heeft gemeente aangegeven in december samen met HHNK diverse mogelijke oplossingen te onderzoeken op haalbaarheid. Op 11 januari 2010 zullen de resultaten in een overleg worden teruggemeld.
De werkgroep heeft inmiddels intern overleg gevoerd. Afhankelijk van de terugmelding zal de werkgroep enkele alternatieven aandragen. Uitgangspunt hierbij is dat we niet kunnen wachten tot dat de Bobeldijk aan de beurt is voor grootonderhoud (gepland in 2011) of de komst van de West-Frisia weg (als je daar op moet wachten).

Mochten we op 11 januari niet langer het vertrouwen hebben in een afdoende oplossing op basis van onze uitgangspunten, dan ontstaat een nieuwe situatie waarin we uw steun goed kunnen gebruiken! Mogelijk zullen we het komende jaar een beroep doen op uw medewerking, uw creativiteit, uw energie om ons in welke vorm dan ook te steunen om onze woorden kracht bij te zetten.

We hopen u met dit bericht weer te hebben bijgepraat over de stand van zaken.

Op www.groetenuitbobeldijk.nl zullen we u m.i.v heden regelmatig informeren over de verdere ontwikkelingen.

Werkgroep “Bobeldijk Veilig”

Dit vind je misschien ook leuk...

4 reacties

 1. Jos van Tilburg schreef:

  Het mag duidelijk zijn dat van de Gemeente Koggenland een aktievere rol mag worden verwacht. Zij dient immers voor de belangen van haar burgers op te komen. Een prettige en veilige woonomgeving is zo’n belang. De vraag is echter of onze “volksvertegenwoordiging” ,de leden van onze gemeenteraad,voldoende geinformeerd is in deze kwestie.
  Zo niet, dan zou een persoonlijk schrijven aan alle gemeenteraadsleden daar verandering in kunnen brengen. Daarmee kan worden voorkomen dat zij straks, zoals rondom de Jaagweg-bedrijven/industrieterrein het geval was,achter de feiten aanhollen. Hoe eerder “Bobeldijk Veilig” op de agenda van de gemeenteraadsvergadering wordt geplaatst des te beter voor allen.
  Succes “Bobeldijk Veilig !!”,
  u kunt op ons rekenen,

  Jos en Toska van Tilburg,
  Bobeldijk 34

 2. Hans Hellendoorn schreef:

  Beste Werkgroep,
  Dank voor het geven van overzicht op wat er nu gebeurt.
  Wij willen ons graag achter jullie scharen en helpen wanneer gewenst.
  Ik deel de mening van Jos v. Tilburg dat de gemeente (namens ons) de probleemeigenaar zou moeten zijn, want haar burgers hebben een probleem. Het HHNK heeft eigenlijk geen andere opdracht dan de wegen toegankelijk maken en onderhouden, daar hoef je denk ik niet teveel van te verwachten.

  In de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is ook een onderdeel leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving opgenomen. We kunnen college en de gemeenteraadsleden wel eens gaan aanspreken daarop. Het zou in ieder geval in het beleid van de gemeente verankerd moeten zitten dat de burgers tevreden zijn over hun woonomgeving en in die omgeving geen belemmeringen ervaren die het moeilijker maken om mee te doen in de maatschappij.

  Het is denk ik wel duidelijk dat veel mensen zich hier niet meer veilig (genoeg) voelen vanwege het verkeer.
  Met verkiezingen voor de deur is dit HET moment om een flinke publicitaire campagne te starten denk ik! Wethouders en raadsleden kunnen nu stemmen winnen of verliezen.
  Hans Hellendoorn
  B’dijk 46

 3. Suzette Negenman schreef:

  Beste werkgroep,
  Ongeveer een jaar na de aanleg van de plateaus op de Bobeldijk, hebben wij een brief naar HHNK gestuurd waarin wij aangaven heel veel last van het plateau pal ter hoogte van ons huis te hebben (wij wonen recht t.o. de Sevendeelweg). Buiten de enorme geluidsoverlast, traden er toen al scheuren in onze binnen- en buitenmuren op, door de trillingen van het zware verkeer. Wij gaven ook aan dat de plateaus welliswaar zijn aangelegd om de snelheid te remmen, maar dat dat dus totaal niet hielp. Er zijn echt maar heel weinig automobilisten die snelheid minderen voor de plateaus, de meesten razen er in volle vaart overheen. We hebben ook een voorstel gedaan wat ons inziens een betere snelheids remmende werking heeft, nl. er een voorrangsbocht van maken. Dus de bocht van de Sevendeelweg naar Spierdijk heeft voorrang op het verkeer vanuit Hoorn. Dat zou dan ook nog geaccentueerd moeten worden met een inham (zoals ook gerealiseerd is in de Goorn, de bocht van de Burcht naar de Zuid Spierdijkerweg). Er is alle ruimte voor en het verkeer uit Hoorn moet in de remmen. Als dat bij alle kruisingen zou kunnen moeten ze 3 keer in de remmen en dat werkt sowieso ontmoedigend om de Bobeldijk te nemen.
  HHNK vond onze argumenten toendertijd niet genoeg en alles is bij het oude gebleven.
  Inmiddels is het verkeer ondanks de plateaus veel meer toegenomen, van de enorme klappen als er zwaar verkeer of auto’s met aanhangers over de plateaus gaan, schrikken we nog regelmatig en de scheuren in de binnen- en buitenmuren zijn inmiddels niet meer te tellen. We hebben dit uiteraard ook doorgegeven aan de werkgroep toen ze langskwamen voor de handtekeningenactie.
  Hopenlijk kan dit ook meegenomen worden in de besprekingen, want ik neem aan dat wij niet de enigen zijn die zo’n last van de plateaus hebben.
  Wij wensen jullie veel succes.
  Arnold Koppes en Suzette Negenman
  Bobeldijk 127A

 4. Hans Hellendoorn schreef:

  Heeft de werkgroep intussen inderdaad overleg gehad op 11 januari ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.